RODO – nowe zasady dla zbierania i przetwarzania danych osobowych klientów Euro Jump Leszno

2018-05-23T10:54:33+00:00 2018/05/23|

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Drodzy Klienci, jedyną formą zbierania danych na Państwa temat są zgody na korzystanie z atrakcji parku dla osób niepełnoletnich, wypełniane dobrowolnie przez rodziców lub opiekunów prawnych pociech. Danymi, o które prosimy są imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu do w/w osoby, imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby niepełnoletniej. Nie wymagamy od Państwa informacji na temat adresu zameldowania, adres e-mail lub żadnych innych wrażliwych danych. Nie wysyłamy Państwu wiadomości ani nie przekazujemy danych żadnej innej instytucji bez Państwa ówczesnej zgody (np. szpital, policja). Mimo wszystko obowiązują nas nowe zasady, które na dniach wejdą w życie. Poniżej oficjalny zakres informacji na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w skrócie RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) ? dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Jump Leszno, sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Narutowicza 143, adres: e-mail: kontakt@eurojumpleszno.pl
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mail: kamil.szczykutowicz@eurojumpleszno.pl
  3. Podanie wszystkich danych osobowych podczas wypełniania zgód na korzystanie z parku trampolin Euro Jump Leszno przez rodziców lub opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich, takich jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, data urodzenia osoby niepełnoletniej jest dobrowolne, jednak konieczne by można było korzystać z atrakcji parku przez w/w osoby.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: kamil.szczykutowicz@eurojumpleszno.pl
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

Zespół Euro Jump Leszno